Otizm Spektrum Bozukluğu | Gün Gelişim Özel Eğitim

Otizm Spektrum BozukluğuOtizm Spektrum Bozukluğu

Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan ya da erken yaşlardan ortaya çıkan sosyal etkileşim ve iletişim becerilerine zarar veren, tekrarlanan davranışlara neden olan oldukça karmaşık bir nöro-gelişimsel bozukluktur. Otizm spektrum bozukluğu halk arasında ‘’Otizm’’ olarak bilinse de aslında otizm, bu spektrum bozukluklarından biridir. En sık rastlanan bozukluk otizm olduğu için otizm denmektedir. Merkezde bulunan spektrum bozukluğu olan otizmin yanında, YGB-BTA ve asperger sendromu da bulunur.

Otizm Spektrum Bozukluğunun Nedeni Nedir?

Günümüzde, otizm spektrum bozukluğunun nedeni tam olarak bilinmemektedir. Genetik temelli olduğuna dair güçlü bulgular vardır. Fakat hangi gen ya da genlerin bu bozukluğa neden olduğu henüz bilinmemekte. Bazı çevresel faktörlerin de otizme neden olabileceğine dair görüşler bulunmaktadır. Günümüzde hem genetik bazda hem de çevresel faktörlerin ne denli etken olduğuna dair pek çok araştırma yapılmaktadır. Otizmin çocuk yetiştirme şekli, eğitim şartları ya da ailenin ekonomik yeterlilikleri ile bir bağlantısı yoktur. Bundan dolayı otizm spektrum bozukluğunu, toplumun tüm kesimlerinde, coğrafi bölgesinde ya da aile yapısında rastlanabilir.

Otizm Spektrum Bozukluğunun Belirtileri Nelerdir?

Otizm tanısı koymak için gerekli koşullar şunlardır:

1- İletişim ve toplumsal gelişimdeki bozukluklar

2- Yineleyici, sınırlayıcı davranışların görülmesi

Bu Belirtilerin Günlük Yaşamdaki Yansımaları Nelerdir?

1-Göz teması ve gözle izlemede eksiklik

2-İsmini söylediğinizde uygun yönelmenin olmaması

3-Sosyal ilgide yaşanan azlık ve garip davranışlar sergileme (elini sürekli bir yerlere vurmak, arabanın tekerleğini çevirmek gibi.)

4-Söylediklerinizi işitmiyor gibi davranması ya da etkiye tepkisiz kalma

5-Anne ve babanın etkileşim çabalarına yanıt vermiyorsa (oyun oynamak gibi.)

6-Uyaranlar karşısında tuhaf tepkiler vermesi (Günlük yaşamdaki düzen değişimlerine aşırı tepki ya da hafif gürültülü aşırı tepki vermesi)

7- Konuşmada akranlarına kıyasla geride kalması

8- Akranlarının oynadığı oyunlara ilgisizlik ya da oyun oynamayı bilmemesi

Bu belirtilerden sonra gerekli değerlendirmeler yapılmalı. Erken tanı ve doğru koşullarda verilecek eğitim programları ile otizmin belirtileri kontrol altına alınabilmektedir. Merkezimizde otizm eğitimi için iletişim adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Amerikan Psikiyatri Birliği’nin kılavuzuna (DSM-V) göre Otizm, iki alandaki yetersizlikle kendini gösterir. (APA, 2013):

1) Toplumsal İletişim ve Etkileşimde Yaşanan Güçlükler İlişki kurma ve iletişimi sürdürmede yaşanan zorlanma Göz kontağı kuramama ve göz takibinde yaşanan zorluk Duyguları ifade edememek

2) Sınırlı-Tekrarlanan Davranışlar Tekrarlayan motor hareketler Rutine sıkı bağlılık Duyusal olarak az ya da çok uyarılma Centers for Disease Control Prevention (hastalıkları kontrol ve önleme merkezi) verilerine göre 2012 yılında her 88 çocuktan 1’inde otizm görülürken, 2018 yılında 59 çocuktan 1’inde otizm görülmektedir.

Otizm spektrum bozuklukları ırk, sosyal statü, coğrafya, eğitim durumu ve maddi durumdan bağımsızdır. Otizmde tanı aşamasından sonra doğru eğitim ve erken teşhisle birlikte otizmin belirtileri kontrol altına alınabilmekte. Eğitim programları ile birlikte gelişim sağlanırken, büyük ilerleme kaydedilmekte. Tam da bu noktada Kocaeli'de Otizm Eğitimi, uzman ve deneyimli kadromuzla eğitim vermekteyiz.

Derince Gün Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, eğitim programları ve gelişim süreçlerini, aileye sunmaktayız. 

Kaynaklar: Tohum Otizm Vakfı TBB.org.tr

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.